menu close menu

Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia pochwy

Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia pochwy odbywa się na podstawie tak zwanych kryteriów Amsela. Wyróżnione zostały cztery kryteria, przy czym stwierdzenie trzech z nich umożliwia już zdiagnozowanie waginozy bakteryjnej. Pierwsze kryterium stanowi przede wszystkim biała, rzadka i jednorodna wydzielina z pochwy. Drugim kryterium jest wyróżnienie komórek typu clue cells na podstawie obrazu mikroskopowego. Pozostałe kryteria diagnostyczne to: pH wydzieliny pochwowej osiągające wartość powyżej 4.5 oraz wydzielina charakteryzująca się rybim zapachem po dodaniu roztworu zasady (10% KOH) do próbki.

Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia pochwy odbywa się w gabinecie, podczas badania ginekologicznego. Ocena pH to prosta metoda wykonywana przy użyciu tak zwanego paska lakmusowego. W przypadku bakteryjnej waginozy odczyn pH jest zasadowy (w stanie prawidłowym powinien być on kwaśny). Badanie polegające na wykonaniu tak zwanego testu zapachowego polega na pobraniu wydzieliny z pochwy na szkiełko za pomocą waciku i dodaniu do niej wodorotlenku potasu, co powoduje wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu. Uzupełnieniem lub ostatecznym rozstrzygnięciem diagnozy jest ocena mikroskopowa preparatu pobranego z wydzieliny pochwowej.

Alternatywną metodą diagnostyczną może być metoda Grama polegająca na barwieniu wymazu pobranego z pochwy oraz ocena materiału w specjalnej skali Haya i Isona, bądź w skali Nugenta. W przypadku skali Haya i Isona wyróżnić można trzy stopnie oceny. Pierwszy stopień oznacza stan prawidłowy mikroflory pochwy. W stanie tym występuje dominacja pałeczek kwasu mlekowego. Stopień drugi określa stan pośredni. Wyróżnia się wówczas florę mieszaną: obecne są zatem pałeczki Lactobacillus wraz z domieszką bakterii z rodzaju Gardnerella, bądź Mobiluncus. Stopień trzeci natomiast, oznaczający już bakteryjne zapalenie pochwy, charakteryzuje się dominacją bakterii Gardnerella oraz (lub) Mobiluncus. W takim stanie pałeczki kwasu mlekowego nie występują w ogóle, bądź w niewielkiej tylko liczbie.

Skala Nugenta polega na określeniu udziału konkretnych rodzajów bakterii w preparacie oraz jego ocenie liczbowej: od 0 do 10 punktów. Wynik poniżej czterech punktów określa stan prawidłowy. Wartość od 4 do 6 punktów do stan pośredni, natomiast stan powyżej 6 punktów świadczy o bakteryjnym zapaleniu pochwy.

Istnieje wiele wątpliwości na temat konieczności wykonywania tak zwanego posiewu bakteriologicznego wydzieliny pochwowej. Na szczególną uwagę zasługuje zatem fakt, że sytuacja taka rzadko kiedy jest konieczna. Przeprowadzanie takich posiewów bez konkretnych wskazań może doprowadzić do rozpoczęcia nieprawidłowego leczenia oraz wystąpienia przewlekłych zaburzeń związanych z naturalną florą pochwy. Taka sytuacja jest możliwa zwłaszcza dlatego, że w pochwie znajdują się różnorodne bakterie, które w poprawnych warunkach nie prowadzą do zakażeń. Próba eliminacji takich bakterii jest zatem niewłaściwa, a co najważniejsze – raczej nieskuteczna. Cytologia powinna być wykonywana regularnie, natomiast posiew bakteriologiczny jedynie w przypadku konkretnych wskazań, które okazują się raczej rzadkie.

Metronidazol - skuteczny lek na zapalenie pochwy. Kliknij w obrazek, aby przejść do apteki i dowiedzieć się więcej...

metronidazol